Zoek met

Privacy­verklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen in het kader van onze verkoop en service, en hoe we deze gebruiken. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we verwerken in het kader van onze verkoop en service en niet op informatie die we in andere contexten verwerken. Voor alle andere contexten verwijzen we naar de relevante privacyverklaringen.

 

Wie zijn we?

Wij zijn OZ-Hami en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

OZ-Hami, Betula 55, 1424 LH te De Kwakel

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u ons bereiken via e-mail [email protected] of per post op het bovenstaande adres. Ons bedrijf heeft een intern aangestelde functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van deze persoon zijn:

Siemen ten Bruggencate ([email protected])

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

In de context waarnaar in dit document wordt verwezen, verzamelen en bewaren we verschillende gegevens van u. De volgende lijst toont de categorieën informatie die we verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres
 • Paspoort gegevens
 • Cookies en gegevens van het gebruik van onze website
 • Cookies en gegevens uit het gebruik van onze webshop
 • Gegevens uit het gebruik van onze social media kanalen

We bewaren de bovenstaande informatie maximaal 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren.

Waar gebruiken we uw informatie voor?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Informeren over onze producten en diensten
 • Informatie sturen via e-mail of nieuwsbrief (indien hiervoor aangemeld)
 • Het verbeteren van onze website en webshop om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn
 • Om je account aan te maken en te beheren, wat nodig is om bestellingen te kunnen plaatsen op de webshop;
 • Om je bestellingen op de webshop af te handelen en te verwerken.

Op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens:

 • Op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat de intrekking plaatsvond.
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomsten tussen ons (indien van toepassing).
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van informatie met derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, behalve onder de hieronder beschreven omstandigheden.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de volgende partijen:

Via onze eigen gegevensverwerkers.

Het kan voorkomen dat we je persoonsgegevens moeten vrijgeven op grond van een wettelijke verplichting, op bevel van een toezichthoudende of andere overheidsinstantie, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, om illegale activiteiten of vermeende fraude te onderzoeken, of om overtredingen van toepasselijke voorwaarden te voorkomen of daartegen op te treden. We behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben verzameld over te dragen in het geval we (een deel van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgeven van persoonlijke gegevens

OZ-Hami maakt gebruik van Mailchimp voor alle externe e-mail communicatie zoals onze inspirerende en commerciële nieuwsbrieven. Voor het gebruik van Mailchimp verwijzen wij u naar hun privacybeleid waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Als u niet langer geabonneerd wilt zijn op onze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar: marketing@oz-hami.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Twitter en LinkedIn

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder andere een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Deze kunnen regelmatig veranderen.

Links

Onze website kan (ingesloten) links van en naar websites van derden bevatten. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerking van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te zien wie uw persoonsgegevens verwerkt en hoe dat gebeurt.

Uw rechten

We zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen contact met ons op te nemen met het verzoek om u te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om de betreffende informatie in te zien.
 • Het recht op correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid als er een vraag is of de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde processen op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u een verzoek wilt indienen op basis van bovengenoemde rechten, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen u vragen om een identiteitsbewijs ter verificatie. We streven ernaar om binnen de toepasselijke wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking in strijd is met de privacyregelgeving. Voor Nederland is het College Bescherming Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en raadplegen.

Automatische besluitvorming

Deze verwerking maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor bestemde communicatiekanalen op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kun je zien wanneer deze het laatst is bijgewerkt.

Last updated:  19-11-2021